- Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarnicze
messageBox

Porównywarka

Podane ceny są cenami netto objętymi promocją. Liczba produktów w promocji JEST OGRANICZNONA.

przejdź do porównywarki
Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarnicze

promocje

Podane ceny są cenami brutto objętymi promocją. Liczba produktów w promocji JEST OGRANICZONA.

Krem karmelowy

101,57 PLN

92 szt.Jabłko ósemka w syropie

46,07 PLN

15 szt.

Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarnicze

Logowanie

zarejestruj mnie zaloguj

twój e-mail: hasło:

Waluta


zapomniałem hasła przejdz do koszyka
Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarnicze

Kontakt

Konsultant On-line

+48 25 6402202

+48 25 6409202

Kontakt - Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarnicze

Newsletter

Podaj swój e-mail, by być na bieżąco z ofertą i promocjami sklepu zentis24

 

Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarniczeZapisz się
Komponenty owocowe, Owoce w żelu, Żele i pomady, Nadzienia piekarnicze

REGULAMIN

1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

1.1 ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Żelkowie Kolonii, ul. Przemysłowa 8, 08 – 110 Siedlce, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000101519, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 44.178.000,00 zł opłacony w całości (zwany dalej „Zentis24.pl” lub „Sprzedawcą”) ustala niniejszym Regulamin korzystania ze Sklepu internetowego Zentis24.pl (zwany dalej „Regulaminem”).

1.2 Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne dokonywania zakupów w Sklepie internetowym Zentis24.pl (zwanym dalej „Sklepem internetowym”) za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.Zentis24.pl.


1.3 Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi nieodpłatnie za pośrednictwem witryny www, o której mowa w pkt 1.2. Regulaminu, w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.


1.4 Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania ze Sklepu internetowego.


1.5. Sprzedaż w sklepie internetowym Zentis24pl realizowane są tylko i wyłącznie na terenie Polski.

 

2. WYMAGANIA TECHNICZNE

 

2.1 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące: połączenie z siecią Internet; przeglądarka Internet Explorer 6.0 albo Firefox 2 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej 98) albo przeglądarka Netscape 7.0 albo Opera 7.02 (dla systemu operacyjnego Windows w wersji co najmniej XP); przeglądarka powinna akceptować pliki „cookie”; przeglądarka powinna mieć włączoną obsługę JavaScript; przeglądarka powinna mieć zainstalowaną wtyczkę Flash Player. W celu korzystania ze Sklepu internetowego konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Klient, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych w pkt 2.1.wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu internetowego. Proces składania zamówienia na stronie zentis 24.pl


3. TRYB SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ


3.1 Zamówienie w sklepie internetowym zentis24.pl może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor minimum Pentium 4,  kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 16 bit kolorów oraz przeglądarki stron internetowych


3.2. Przeglądanie asortymentu sklepu internetowego www.zentis24.pl nie wymaga rejestracji.


3.3 Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.


3.4. Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach klient :
 - umieszcza towary w swoim koszyku,
 -  wybiera sposób dostawy,
 - wybiera sposób płatności,
 - potwierdza dokonanie zamówienia,


3.5. Możliwość zmiany zamówienia:


3.6 Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu ale przed dokonaniem zapłaty:


3.8. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.


3.8.1. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klientowi lub osobie wskazanej przez klienta doręczono towar.


3.8.2. Klient powinien poinformować zentis24.pl o odstąpieniu od umowy poprzez złożenie i przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy , oświadczenie to może doręczyć Zentis24.pl na adres mailowy catering@zentis24.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt 1 niniejszego regulaminu. Klient może również skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego pod adresem: uokik.gov.pl/download.php?id=780 ,złożenie oświadczenia na formularzu nie jest obowiązkowe.


3.8.3. Klient zachowa termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


3.8.4  W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym – w opakowaniu nienaruszonym Zwrot towarów powinien nastąpić niezwłocznie na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.


3.8.5. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwrócone zostaną wszystkie uiszczone przez niego płatności za zakupiony towar objęty odstąpieniem od umowy w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


3.8.6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

Wady fizyczne towaru


Zgodnie z art. 556.1 - 561 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, internauta może żądać od zentis24.pl:

 

a) obniżenia ceny
albo
b) może odstąpić od umowy


chyba że wyrazi zgodę aby zentis24.pl niezwłocznie i bez nadmiernych dla internauty niedogodności wymienił towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Z takiego uprawnienia internauta może skorzystać tylko przy pierwszej wymianie lub naprawie towaru.
Zentis24.pl nie ma obowiązku naprawy albo wymiany towaru, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
Zgodnie z art. 561 par 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.


Zentis24.pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru internaucie; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

 

3.9. Termin realizacji zamówień


3.9.1 Dostawy realizowane, przez zentis24.pl,  za pośrednictwem firmy kurierskiej, są realizowane wyłącznie w dni poniedziałek -  piątek. Opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego uwidocznione są na Zentis24.pl podczas dokonywania przez Zamawiającego zamówienia Towaru. Dostawy dla przedsiębiorców nie będących konsumentami realizowane są w według reguły DDP – INCOTERMS 2010 tzn. obowiązkiem sprzedającego jest dostarczenie towaru do określonego miejsca przeznaczenia oraz postawienie go do dyspozycji kupującego, oclonego, na środku transportu, gotowego do wyładunku.


3.9.2 Zentis24.pl nie realizuje zamówień w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy , zentis24.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostaw.


3.10. Miejsce i termin dostarczenia zakupów


3.10.1 Zamówiony towar zostanie dostarczony na adres wskazany w zamówieniu


3.10.2. Dostawa zostanie zrealizowana terminie 24 godzin od daty zamówienia zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Zentis24.


3.10.3 W przypadku braku możliwości zrealizowania dostawy z uwagi na nieobecności klienta klient w domu bądź innej niemożności odebrania przesyłki w momencie dostawy przez kuriera zostawiane jest awizo zawierające nr telefonu do kuriera. Można umówić się z kurierem na dostarczenie paczki w późniejszych godzinach pracy kuriera bądź odbiór z oddziału. Następnie jeśli paczka nie jest odbierana z oddziału 2 dni robocze następuje kolejna próba dostarczenia przez kuriera. Jeśli ta próba ponownie się nie powiedzie paczka wraca do oddziału i 7 dni czeka na odbiór. Po 7 dniach następuje zwrot do zentis24.pl

3.12. Ceny towarów widoczna na stronie internetowej zentis24.pl są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.


3.13 Faktura


3.13.1. Do zamówienia dołączana jest faktura VAT obejmująca dostarczane pozycje zamówienia. Klient upoważnia do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.


3.14.Płatności


3.14.1. Klient  może dokonać płatności:

  • a) przelewem;
  • b) kartami płatniczymi Visa,  Mastercard,
  • c) za pomocą systemu PayU

3.14.2. Zentis24.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności


4.  DOSTĘPNOŚĆ


4.1. Informacje dotyczące towarów i cen są ważne  tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.zentis24.pl Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.


4.2. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, zentis24.pl poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę a Zamawiający ma prawo wówczas do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź do rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie z oferty sklepu internetowego Zentis 24.pl


5. WADY FIZYCZNE TOWARU


5.1. Zgodnie z art. 556.1 - 561 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r (Dz.U. 2014 poz. 121), jeżeli towar posiada wadę fizyczną, internauta może żądać od Zentis24.pl:


a) obniżenia ceny
albo
b) może odstąpić od umowy


chyba że wyrazi zgodę aby Zentis24.pl niezwłocznie i bez nadmiernych dla klienta niedogodności wymienił towar wadliwy na wolny. Z takiego uprawnienia klient może skorzystać tylko przy pierwszej wymianie lub naprawie towaru.


5.2. Zentis24.pl nie ma obowiązku naprawy albo wymiany towaru, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.


5.3. Zgodnie z art. 561 par 4 ustawy kodeks cywilny, od umowy nie można odstąpić jeżeli wada towaru jest nieistotna.


5.4 Zentis24.pl odpowiada z tytułu rękojmi w przypadku stwierdzenia wady fizycznej towaru przez cały okres przydatności do spożycia nie dłużej niż przez dwa lata od wydania tego towaru klientowi; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.


5.5. Zentis24.pl zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują klientowi jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku.


5.6. Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy internaucie, przyjmuje się, że wada lub jej przyczyna  istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.


5.7. Zentis24.pl obowiązany jest zwrócić klientowi koszty, poniesione w związku z uprawnieniami z tytułu rękojmi,


5.8. klient może zgłosić niezgodność towaru poprzez spisanie protokołu szkody w obecności kuriera i przesłanie skanu dokumentu na adres mailowy catering@zentis.pl

5.9.Klient będący konsumentem ma prawo do pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  w sporach dotyczących zakupów internetowych, składając skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr


6. DANE OSOBOWE


6.1 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez zentis24.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej www.zentis24.pl oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego www.zentis24.pl, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym WWW.zentis24.pl.  Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez zentis24.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez zentis24.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez klienta zakupów w sklepie internetowym www.zentis24.pl


6.2. Dane osobowe przetwarzane są przez zentis24.pl, tj. ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Żelkowie Kolonii, ul. Przemysłowa 8, 08 – 110 Siedlce, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000101519, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 44.178.000,00 zł opłacony w całości.


6.3. Zentis24.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z klientem i realizacji umów sprzedaży produktów zamówionych przez internautę w sklepie internetowym www.zentis24.pl Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania jak również żądania ich usunięcia. W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych klientów przez zentis24.pl, tj. ZENTIS POLSKA Sp. z o.o. należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych – abi@zentis.pl

 

6.4 Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. W innych przypadkach dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub innym podmiotom, jeżeli wynika to wyraźnie z odrębnie złożonej zgody na udostępnienie.

 

6.5 Administrator przechowuje dane osobowe przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, Administrator przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody. 

 

6.6 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

6.7 W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania


7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


7.1.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).


7.2. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości, opinii i uwag należy się kontaktować w godzinach przyjmowania zamówień telefonicznych ( 8.00- 16.00) pod numerem +48/ 25 64 02 202 ( koszt połączenia wg taryf operatorów) lub wysłać e-mail za pomocą formularza w zakładce "Kontakt".

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.